Elektroniczne systemy zabezpieczeń

  • montaż, serwis, konserwacja systemów alarmowych
  • monitoring
  • telewizja przemysłowa
  • system ostrzegania pożarowego
  • monitoring pojazdów GPS

Monitoring systemów alarmowych jest najnowocześniejszą, tanią i bardzo skuteczną metodą ochrony mienia. Metoda ta polega na czuwaniu nad obiektem, w którym zainstalowany jest system alarmowy podłączony do komputerowej stacji monitoringu. Monitoring to ciągła, elektroniczna obserwacja wszystkich niepożądanych zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi.

Monitoring polega na odbiorze sygnałów z lokalnych systemów alarmowych przesyłanych drogą telefoniczną, radiową lub GSM, dekodowaniu ich znaczenia i powiadamianiu całodobowej stacji monitorowania, powodując ich reakcją. Gromadzenie w bazach danych stacji monitorującej wszelkich informacji i sygnałów pochodzących z obiektu pozwala skontrolować np. terminy włączeń i wyłączeń systemu, określić, kto i kiedy otwierał/ zamykał obiekt, przejrzeć historię zdarzeń w obiekcie (regularność odbioru testów łączności, sygnały o usterkach systemu, zanikach napięcia zasilania, uszkodzeniu linii telefonicznej, blokady stref lub linii alarmowych, blokady klawiatury po kilkakrotnym użyciu niewłaściwego kodu, czy tez próby sabotażu systemu alarmowego). W zależności od rodzaju zdarzenia (włamanie, napad, sabotaż, uszkodzenie) informacja dociera do patroli interwencyjnych. Jednocześnie równolegle powiadamiany jest właściciel obiektu, a także wskazana przez niego osoba czy instytucja.

Monitoring to gwarancja reakcji na zdarzenie, gdyż stacja monitorująca zapewni natychmiastowe powiadomienie najbliższej grupy interwencyjnej MAGNUM.

Elektroniczne systemy zabezpieczeń poparte natychmiastową interwencją załóg to skuteczny sposób ochrony i kontroli obiektów oraz możliwości zniżek ubezpieczeniowych do 60%.

UWAGA-SYSTEM ALARMOWY NA RATY

Opłata za wykonaną instalację alarmową zostanie rozłożona na dogodne dla Państwa miesięczne raty.