Ochrona placów budowy

Ochrona placów budowy to dzisiaj konieczność. Teren budowy bez zabezpieczenia przyciąga wandali i tych, którzy chcieliby się wzbogacić kosztem innych. Ale prawidłowa ochrona takiego miejsca nie jest wcale zadaniem prostym. Często są to obszerne tereny ze sporym zapleczem materiałowym, technicznym i socjalnym. Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa ochrona takiego placu?

Ochrona placów budowy

  • Oczywiście niezbędne jest umieszczenie na posterunkach przeszkolonych agentów ochrony  – ilość takich posterunków zależy od wielkości terenu i potrzeb.
  • Zadbanie o bezpieczny i płynny ruch pojazdów na obszarze budowy. Tylko uprawnione pojazdy powinny mieć prawo i możliwość ruchu po terenie budowy.
  • Zadbanie o to, by do strefy budowy wejście miały tylko osoby do tego uprawnione. Ograniczenie ruchu osobowego do osób z przepustkami minimalizuje ryzyko wtargnięcia osób nieuprawnionych.
  • W miejscach podlegających szczególnej ochronie powinny odbywać się okresowe obchody agentów ochrony – ustalenie krytycznych punktów i godzin takiego obchodu to klucz w zabezpieczeniu terenu budowy.
  • Odpowiednie ogrodzenie i oświetlenie terenu to również istotne elementy, o których nie powinniśmy zapominać.
  • Monitoring – prawidłowo rozplanowany i zainstalowany pozwala na wczesną reakcję w sytuacji nieuprawnionego wejścia i ruchu na terenie zabezpieczanym.

Ochrona placów budowy

Nasza agencja oferuje profesjonalne usługi ochrony placów budowy. Doradzimy w każdym aspekcie powyższych punktów oraz zajmiemy się ochroną Twojego terenu w zakresie, jaki będzie konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa.