Ochrona stacjonarna obiektów

Chronimy zarówno niewielkie biura czy zakłady przemysłowe jak również place budowy, duże obiekty handlowe i biurowce.

System stacjonarnej ochrony fizycznej osób i mienia polega na stałej obecności naszego pracownika/ pracowników na terenie obiektu. Najlepszą wizytówką firmy MAGNUM jest charakterystyka zatrudnionych pracowników: kompletne umundurowanie, wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego, radiowe i telefoniczne środki łączności umożliwiające podjęcie natychmiastowej reakcji w wypadku zagrożenia.

Objęcie obiektu ochroną stacjonarną zawsze poprzedzamy wizją lokalną. Oceniamy charakter obiektu, jego wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie przygotowujemy indywidualną ofertą zawierającą wstępny projekt i kosztorys organizacji ochrony.
Jeżeli Państwo zaakceptują naszą ofertę, sporządzamy Umowę o świadczenie usług ochrony oraz opracowujemy szczegółową Instrukcję Ochrony Obiektu.

Koordynator ds. Ochrony nadzoruje całokształt ochrony w Państwa obiekcie. Do jego obowiązków należy skompletowanie zespołu agentów, ich przeszkolenie „obiektowe”, przydzielenie do poszczególnych posterunków ochrony, wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji Ochrony oraz wszelkie kontakty ze Zleceniodawcą. Koordynatorzy ds. Ochrony są również zobowiązani do prowadzenia wyrywkowych kontroli stanu zabezpieczenia obiektu kilkakrotnie w ciągu miesiąca.

Do pełnienia ochrony zostają skierowani odpowiednio przygotowani i przeszkoleni agenci. Dobór zespołu agentów pełniących służbę ochrony uwzględnia ich indywidualne predyspozycje do objęcia poszczególnych posterunków ochrony oraz w miarę możliwości Państwa preferencje.

Ceny są kalkulowane według stawek godzinowych. Zależą od długoterminowości zlecenia, ilości godzin pracy w ciągu miesiąca oraz wartości chronionego mienia.