Zakłady przemysłowe

Magnum świadczy usługi wielu dużym i średnim zakładom przemysłowym, w tym obiektom podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia oraz innym obiektom o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Dzięki dokładnym, skutecznym i skrupulatnie przestrzeganym procedurom działania, możemy zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorstwom każdej wielkości.

Dla każdego zakładu przemysłowego przygotowujemy analizę zagrożeń, uwzględniającą specyfikę obiektu, jego położenie, charakter produkcji, także istniejące procedury i zabezpieczenia. Na podstawie tej analizy opracowujemy system bezpieczeństwa – zależnie od kategorii obiektu w postaci Planu Ochrony bądź Instrukcji Ochrony. Ochronę obiektów przemysłowych realizujemy zwykle w jednym z 3 modeli: wartowniczym (posterunki przy bramach i wejściach osobowych – kontrola ruchu osobowego i pojazdów, kontrola zgodności ładunków z dokumentacją, plomb mb na ładunkach, kontrole alkomatem etc) wartowniczo-patrolowym (posterunki jak wyżej, z dodatkowymi patrolami mobilnymi na terenie zakładu) wartowniczo-patrolowym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa logistyczno-magazynowego (dodatkowa kontrola stref załadunku / wyładunku, stref konfekcjonowania dostaw etc.)

W zakładach przemysłowych niezbędna jest ochrona przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Wszystko po to, by Twoja firma nie była narażona na wtargnięcie osób niepożądanych, ale też kradzieże wewnętrzne.

Dzięki dokładnym, skutecznym i skrupulatnie przestrzeganym procedurom działania, możemy zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorstwom każdej wielkości. Ochrona budynku, profesjonalnie dobrane systemy monitoringu czy regularne patrole całego obiektu – zrobimy wszystko, by zapewnić Twojemu zakładowi maksimum bezpieczeństwa.