Ochrona centrów logistycznych

Systemy inżynierii bezpieczeństwa są optymalizowane nie tylko pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych, ale też z uwzględnieniem specyfiki obiektów.

Centrum logistyczne to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Ochronę obiektów logistycznych i magazynowych realizujemy według następujących kryteriów:

  • Recepcyjno-wartowniczym (posterunki przy bramach i wejściach osobowych – kontrola ruchu osobowego i pojazdów, kontrola zgodności ładunków z dokumentacją, plomb na ładunkach, kontrole alkomatem etc.),
  • Wartowniczo – patrolowym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa logistycznego
  • Kontrola stref załadunku/wyładunku, stref konfekcjonowania i kompletacji dostaw, stref oczekiwania kierowców etc.),
  • Posterunki z dodatkowymi patrolami mobilnymi na terenie obiektu