Patrole grup interwencyjnych

Patrole grup interwencyjnych

Agencja ochrony MAGNUM

Patrole grup interwencyjnych (GI) zapewniają ochronę obiektów bez ponoszenia kosztów ochrony stacjonarnej. Mobilne załogi interwencyjne poruszające się oznakowanymi pojazdami, rozlokowane są w strategicznych punktach swych rejonów działania. Gdy zaistnieje konieczność interwencji, powiadomiony patrol niezawodnie i błyskawicznie pojawia się we wskazanym miejscu. GI działa również prewencyjnie, czyli profilaktycznie i zapobiegawczo. Cykliczne wizyty ochroniarzy Magnum w obiekcie to jasny znak dla potencjalnych gwałcicieli porządku, że czuwamy nad tym miejscem.
Jasny znak ponieważ obecności naszych pracowników nie sposób pominąć.

Agenci grup patrolowych to osoby starannie i nieprzypadkowo wyselekcjonowane z dużej grupy pracowników ochrony. Posiadają wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni. Wyróżniają się jednolitym umundurowaniem, są zabezpieczeni kamizelkami kuloodpornymi, posiadają broń palną bojową Glock 19 oraz środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej (radiotelefony i telefony komórkowe). Budzą respekt swoją postawą. Działają kulturalnie lecz stanowczo i skutecznie.

Patrole grup interwencyjnych

Agencja Ochrony Magnum

Uaktywnienie interwencji GI odbywa się na dwa sposoby:

  • na skutek odebrania zgłoszenia telefonicznego z miejsca zdarzenia
  • jeśli obiekt posiada elektroniczny system zabezpieczeń na skutek polecenia operatora
    CENTRUM MONITOROWANIA MAGNUM

Usługa monitorowania systemu oraz interwencji Załóg MAGNUM jest płatna w formie miesięcznego abonamentu, którego wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu

W ramach GI zapewniamy:

  • dojazd Załogi w czasie do 8 minut od chwili wywołania alarmu
  • podejmowanie przez Załogę aktywnej ochrony zagrożonych osób i mienia zgodnie z ustalonymi procedurami i obowiązującym prawem
  • powiadamianie wskazanych osób/instytucji o przeprowadzonych interwencjach
  • prewencyjne podjazdy Załogi pod chroniony obiekt
  • możliwość wywołania próbnego alarmu (włamanie) dwa razy w miesiącu bezpłatnie
  • oznakowanie obiektu tablicami ostrzegawczymi

Patrole grup interwencyjnych

Agencja ochrony MAGNUM