O firmie

AGENCJA OCHRONY MAGNUM

Agencja Ochrony „MAGNUM” Sp. Jawna Barbara i Stefan Grabowscy rozpoczęła działalność w 1996 roku na podstawie Koncesji Nr -155/96 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wraz z nowelizacją ustawy „O Ochronie Osób i Mienia” wszystkie firmy, świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, zobowiązane zostały do posiadania nowej koncesji MSWiA. Aktualną Koncesję o numerze L-0089/00, wydaną na czas nieokreślony, nasza firma otrzymała 17 lutego 2000 roku.

Jesteśmy firmą profesjonalną, rzetelną, ciągle się rozwijającą, odnawiającą sprzęt i akcesoria na nowocześniejsze. Posiadamy jednostki broni palnej bojowej (krótkiej oraz długiej) uprawniające nas do świadczenia usług związanych z ochroną osób, obiektów i konwojowaniem wartości materialnych, materiałów niebezpiecznych oraz gotówki.

AGENCJA OCHRONY MAGNUM

Pracujące całą dobę, dwuosobowe grupy interwencyjne posiadające status Specjalistycznie Uzbrojonych Formacji Ochronnych, są najlepszą wizytówką firmy. Nasza operatywność i skuteczność nie jest podyktowana ograniczeniami czy limitami w paliwie bądź przestarzałym sprzęcie. Zatrudniamy wyłącznie najlepiej przeszkolonych agentów, o wieloletniej praktyce i doskonałych predyspozycjach psycho-fizycznych. Spośród innych agencji ochrony, naszą firmę wyróżnia to, iż wdrożyliśmy oraz stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. Dodatkowo posiadamy zezwolenia na sprzątanie i czyszczenie obiektów którego zapis znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najlepszą rekomendacją dla nas są pozytywne opinie naszych kontrahentów.

Agencja Ochrony Magnum