Obiekty handlowe

Ochrona równoległa, czyli trwająca w trakcie normalnej handlowej działalności sklepów, to jeden z najbardziej wymagających typów ochrony mienia.

Obiekty handlowe to jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających dla pracowników ochrony. Agenci podczas służy stykają się z realnym zagrożeniem i muszą być stale w gotowości. Ochrona powinna być dyskretna, taktowny i spostrzegawcza. Wymagane jest odpowiednie podejście, zwłaszcza w stosunku do klientów zabierających ze sobą „gratisy”. Pracownicy ochrony nie powinni wywoływać zamieszania w trakcie prośby o przejście na rewizję osobistą.

Bardzo dużą część kradzieży stanowią kradzieże dokonywane przez personel sklepów. Również pod tym kątem prowadzimy działania prewencyjne i sprawdzające ewentualne kanały wycieków towarów z placówek handlowych.
Dzięki efektywności służ ochrony klienci notują wymierne, finansowe korzyści, czyli ograniczają straty spowodowane kradzieżami.

ochronę fizyczną
zabezpieczenia techniczne