Ochrona imprez masowych

Świadczymy usługi ochrony imprez masowych zgodnie z „Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych” odbywające się w budynkach zamkniętych i na terenach otwartych.

Ochrona imprez masowych

Zabezpieczamy również imprezy okolicznościowe, pikniki, koncerty, wystawy, organizowane przez firmy imprezy zamknięte, bankiety, pokazy, zawody sportowe.
Do ochrony imprez wyznaczamy wyszkolonych i umundurowanych pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych. Zapewniamy łączność bezprzewodową pomiędzy agentami ochrony.
Wszystkie działania nadzoruje zespół pracowników ochrony posiadających doświadczenie w koordynowaniu dużymi zespołami agentów ochrony.

Przy zabezpieczeniu imprez masowych używamy wyłącznie własnych bramek ochronnych:
  • najazdowych do wygrodzenia sceny,
  • lekkich do wygrodzenia szlaków komunikacyjnych oraz terenu imprezy masowej,
  • ażurowych do wygrodzenia zaplecza.

Profesjonalna ochrona i ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy oraz służbami miejskimi (Policją, Państwową Strażą Pożarną) pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług ochrony.

Ochrona imprez masowych

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
Ochrona imprez masowych
OCHRONA IMPREZ MASOWYCH