Ochrona imprez masowych

Świadczymy usługi ochrony imprez masowych zgodnie z „Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych” odbywające się w budynkach zamkniętych i na terenach otwartych.

Ochrona imprez masowych

Zabezpieczamy również imprezy okolicznościowe, pikniki, koncerty, wystawy, organizowane przez firmy imprezy zamknięte, bankiety, pokazy, zawody sportowe.
Do ochrony imprez wyznaczamy wyszkolonych i umundurowanych pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych. Zapewniamy łączność bezprzewodową pomiędzy agentami ochrony.
Wszystkie działania nadzoruje zespół pracowników ochrony posiadających doświadczenie w koordynowaniu dużymi zespołami agentów ochrony.

Przy zabezpieczeniu imprez masowych używamy wyłącznie własnych bramek ochronnych:
  • najazdowych do wygrodzenia sceny,
  • lekkich do wygrodzenia szlaków komunikacyjnych oraz terenu imprezy masowej,
  • ażurowych do wygrodzenia zaplecza.

Profesjonalna ochrona i ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy oraz służbami miejskimi (Policją, Państwową Strażą Pożarną) pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług ochrony.

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
Ochrona imprez masowych
Ochrona imprez masowych