Systemy kontroli dostępu

System kontroli dostępu to skuteczny środek bezpieczeństwa stosowany w celu ograniczania dostępu osób niepowołanych do strzeżonych obiektów. System umożliwia weryfikację dostępu do wybranych przez klienta pomieszczeń i stref za pomocą kart identyfikacyjnych lub indywidualnych kodów, które są przyznawane osobom uprawnionym do wejścia.

Systemy kontroli dostępu

System kontroli dostepu znajduje swoje zastosowanie w wielu miejscach, m.in. w biurach, zakładach produkcyjnych, magazynach, serwerowniach, na imprezach masowych czy płatnych parkingach.

Dostosowujemy metody autoryzacji do potrzeb klienta, zapewniając dokładnie taki poziom bezpieczeństwa, jakiego oczekuje.

Kontrola Dostępu to możliwość decydowania, kto, gdzie i kiedy może wejść ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia. Montowane przez nas systemy to nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania o wysokiej niezawodności i funkcjonalności, wykraczającej poza prostą kontrolę wejść i wyjść osób uprawnionych.

Systemy te są źródłem informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu, usprawniają organizację pracy oraz podnoszą bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników, tj. pracowników, gości, klientów, personelu obsługi serwisowej itp.

Systemy kontroli dostępu są kluczowym elementem dla agencji ochrony, zapewniając kontrolę nad tym, kto wchodzi i wychodzi z chronionego terenu, kiedy i w jakim celu. Istnieje wiele rodzajów systemów kontroli dostępu, które różnią się technologią i funkcjonalnością.

Systemy kontroli dostępu – Rodzaje

 • Systemy kart dostępu: Użytkownicy otrzymują karty magnetyczne lub zbliżeniowe, które są skanowane lub zbliżane do czytnika w celu uzyskania dostępu.
 • Systemy biometryczne: Używają unikalnych cech fizycznych, takich jak odciski palców, rozpoznawanie twarzy, skanowanie tęczówki oka, do autoryzacji dostępu.
 • Systemy kodowe: Użytkownik musi wprowadzić poprawny kod dostępu na klawiaturze.
 • Systemy mobilne: Aplikacje na smartfony, które działają jako klucze cyfrowe.
 • Systemy oparte na RFID: Pozwalają na śledzenie i kontrolę dostępu za pomocą tagów RFID.

Cechy systemów kontroli dostępu dla agencji ochrony

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Możliwość śledzenia kto, kiedy i gdzie uzyskał dostęp.
 • Integracja z innymi systemami: Możliwość połączenia z systemami monitorowania wizyjnego, alarmowymi oraz systemami zarządzania budynkami.
 • Generowanie raportów: Dostarcza szczegółowych danych o próbach dostępu, zarówno udanych, jak i nieudanych.
 • Funkcje antysabotażowe: Wykrywanie prób manipulacji czy uszkodzenia systemu.

Systemy kontroli dostępu – dlaczego warto z nich skorzystać na każdym ochranianym obiekcie

Systemy kontroli dostępu stanowią kluczowy element w zapewnianiu bezpieczeństwa na ochranianym obiekcie, niezależnie od jego rodzaju czy wielkości. Oto kilka powodów, dla których warto z nich skorzystać:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa:

 • Zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do obiektu, ograniczając ryzyko kradzieży, wandalizmu czy innych niepożądanych działań.
 • Umożliwiają szybkie zidentyfikowanie i zareagowanie na potencjalne zagrożenia.

2. Kontrola i monitorowanie dostępu:

 • Pozwala na śledzenie kto, kiedy i gdzie wchodzi lub wychodzi z obiektu.
 • Umożliwiają tworzenie raportów i analiz dotyczących ruchu w obiekcie.

3. Elastyczność:

 • Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb danego obiektu, np. poprzez programowanie godzin dostępu dla poszczególnych osób/grup.
 • Łatwość w dodawaniu i usuwaniu użytkowników.

4. Oszczędność czasu i kosztów:

 • Redukcja potrzeby stałego personelu do kontroli dostępu.
 • Automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem dostępem.

5. Zintegrowane systemy bezpieczeństwa:

 • Możliwość integracji z innymi systemami, takimi jak monitoring wizyjny, systemy alarmowe czy zarządzanie budynkiem, co prowadzi do kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa.

6. Ochrona informacji:

 • W obiektach, gdzie przechowywane są wrażliwe dane, systemy kontroli dostępu chronią przed nieuprawnionym dostępem do tych informacji.

7. Zwiększenie zaufania:

 • Klienci, pracownicy oraz inne osoby związane z obiektem czują się bezpieczniej wiedząc, że dostęp jest kontrolowany i monitorowany.

8. Odporność na błędy ludzkie:

 • Automatyczne systemy minimalizują ryzyko błędów związanych z manualną kontrolą dostępu, jak np. przypadkowe wpuszczenie nieuprawnionej osoby.

9. Poprawa zarządzania i efektywności:

 • Możliwość zdalnego zarządzania dostępem, np. zdalne otwieranie drzwi w sytuacjach awaryjnych.
 • Szybszy przepływ autoryzowanych osób dzięki automatycznemu rozpoznawaniu.

Współczesne systemy kontroli dostępu są nie tylko narzędziem zwiększającym bezpieczeństwo, ale także stanowią kluczowy element w zarządzaniu i optymalizacji działania obiektów. Dzięki nim można nie tylko reagować na potencjalne zagrożenia, ale również proaktywnie zapobiegać niepożądanym sytuacjom.

Systemy kontroli dostępu - przykłady realizacji

Systemy kontroli dostępu
Systemy kontroli dostępu
Systemy kontroli dostępu
Systemy kontroli dostępu