Systemy kamer CCTV

Do wizyjnego zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów oferujemy naszym Klientom systemy telewizji przemysłowej (CCTV).

Instalacje z systemem cyfrowego zapisu podnoszą poziom bezpieczeństwa i otwierają nowe możliwości kontrolowania tego, co dzieje się w firmie. Podgląd obrazu z kamery zamontowanej np. przy bramie wjazdowej czy w holu wejściowym do budynku ułatwia kontrolę przepływu osób.

W dużych zakładach pracy, biurowcach i na osiedlach mieszkaniowych instalujemy głównie rozbudowane systemy CCTV. W mniejszych firmach, sklepach i zakładach usługowych coraz częściej montujemy kamery przemysłowe jako uzupełnienie systemów alarmowych (SSWiN).

Systemy telewizji przemysłowej wyposażamy zgodnie z zapotrzebowaniem: w rejestratory cyfrowe, układy automatycznego śledzenia obiektów ruchomych, wirtualne płoty, detekcję ruchu itp. Stosowane przez nas urządzenia mają sprawdzoną jakość, posiadają homologację oraz wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające je do użytku na terenie Polski.